ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

MANDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MANDYA
  Sl. No. Name Designation Department
  1 Dr.M.R. Harish Director  
  2 Dr.Shivakumar K M Principal  
  3 Dr.Sridhar P V Medical Superintendent  
  4 Nagaraju M  District Surgeon  
         
1 1 Dr. Trineshgowda.M.S Professor & HOD Anatomy
2 2 Dr. Geethanjiali H.T Associate Professor Anatomy
3 3 Mrs. Nagalakshmi Assistant Professor Anatomy
4 4 Mr. Kathiresan K Assistant Professor Anatomy
5 5 Dr. Sanjeev Kumar Assistant Professor Anatomy
6 6 Dr. Sunil.O. Tutor (PG Complted-2018) Anatomy
7 7 Dr. M. Christy Tutor (DME) Anatomy
8 8 Dr. Megha V.S Tutor (DME) Anatomy
9 9 Dr. Sindhu.V Tutor (DME) Anatomy
10 10 Dr. Maruthi.K Tutor (DME) Anatomy
         
11 1 Dr. Mahadeva.S.K Professor & HOD Biochemistry
12 2 Dr. Raghunath H Associate Professor Biochemistry
13 3 Dr. Mythri.C.M Assistant Professor Biochemistry
14 4 Dr. Sreenivasamurthy M D  Assistant Professor (HFW) Biochemistry
15 5 Dr. Jyothsna.R Tutor (DME) Biochemistry
16 6 Dr. Mythri S Tutor (PG Complted) Biochemistry
17 7 Ms. Tejashwini Tutor (M Sc) Biochemistry
18 8 Ms. Pooja Tutor (M Sc) Biochemistry
19 9 Ms. Medhini.N.S. Tutor (M Sc) Biochemistry
20 10 Dr. Chinmayi.K Tutor (DME) Biochemistry
21 11 Dr. Priyanka S.U Tutor (DME) Biochemistry
22 12 Dr. Afrah Sarguroh Tutor (DME) Biochemistry
23 13 Dr. Gautham Ram Kumar Tutor (DME) Biochemistry
         
24 1 Dr. Mahendra B J Professor Community Medicine
25 2 Dr. Harish.B.R Professor & Head Community Medicine
26 3 Dr. Vinay.M Associate  Professor Community Medicine
27 4 Dr. Subash Babu.P Associate  Professor Community Medicine
28 5 Dr. Poornima S. Assistant  Professor Community Medicine
29 6 Dr. Manjunath M Assistant Professor Community Medicine
30 7 Dr. Sudheer Assistant Professor Community Medicine
31 8 Dr. Jahnavi Rajgopal Assistant Professor Community Medicine
32 9 Dr. Hugara Siddalingappa Assistant Professor Community Medicine
33 10 Mr. Nagaraja Goud Statician cum Asst. Prof. Community Medicine
34 11 Dr. Abhijnana  Tutor/SR (DME) Community Medicine
35 12 Dr. Pragya Sinha  Tutor/SR (DME) Community Medicine
36 13 Dr. Nandish Kumar.S   Tutor/SR (DME) Community Medicine
37 14 Dr. Divya A Tutor (PG Complted-2018) Community Medicine
38 15 Dr. BAGYALAXMI HIREHANAMANTAGOUDAR PG cum Tutor (2019) Community Medicine
39 16 Dr. VIJAYASHREE S R PG cum Tutor (2019) Community Medicine
40 17 Dr. RAGHAVENDRA KUMAR C PG cum Tutor (2018) Community Medicine
41 18 Dr. SIVAPRIA K A PG cum Tutor (2018) Community Medicine
42 19 Dr.  Gururaj S.R Tutor (DME) Community Medicine
43 20 Dr. Sidharth Suresh Tutor (DME) Community Medicine
44 21 Dr. Parnika.C Tutor (DME) Community Medicine
45 22 Dr. Sohan.R Tutor (DME) Community Medicine
46 23 Dr. Yukthi.H.N    Tutor (DME) Community Medicine
47 24 Dr. Adithya Thejash.B. Tutor (DME) Community Medicine
         
48 1 Dr. Puttaswamy Professor & Head Forensic Medicine
49 2 Dr. Ashwini Narayan Associate Professor Forensic Medicine
50 3 Dr. Bharath Kumar Tutor Forensic Medicine
51 4 Dr. Sneha.S Tutor Forensic Medicine
52 5 Dr. Srinidhi.S. Tutor Forensic Medicine
53 6 Dr. Karthik.Y.R. Tutor Forensic Medicine
54 7 Dr. Dhatri Bettadapur Tutor (DME) Forensic Medicine
55 8 Dr. Akhilesh Gowda.H.B Tutor (DME) Forensic Medicine
56 9 Dr. Dhanraj.N Tutor (DME) Forensic Medicine
         
57 1 Dr. Sumangala.B Professor & Head Microbiology
58 2 Dr. Keerthi.A.M Associate Professor Microbiology
59 3 Dr. Shanmukhappa Associate Professor Microbiology
60 4 Dr. Mamatha P. Samaga Assistant Professor Microbiology
61 5 Dr. Hanumantharaju M V Assistant Professor Microbiology
62 6 Dr. Roopashree S PG cum Tutor (2018) Microbiology
63 7 Dr. Ravikumar Tutor (contract) Microbiology
64 8 Dr. Mantun Jah Tutor / SR (DME) Microbiology
65 9 Dr. Jahnavi.G Tutor (DME) Microbiology
66 10 Dr. Sudheendra Hatwar Tutor (DME) Microbiology
67 11 Dr. K.J. Karthik Tutor (DME) Microbiology
68 12 Dr. Riya Sahu Tutor (DME) Microbiology
         
69 1 Dr. Shivakumar. S Professor & Head Pathology
70 2 Dr. Siddegowda.M.S Associate Professor Pathology
71 3 Dr. Malathi B.G. Associate Professor Pathology
72 4 Dr. Muralidhar Bhatt .Y Associate  Professor Pathology
73 5 Dr. Manjunatha M.R Associate  Professor Pathology
74 6 Dr. Shobha K.L  Assistant Professor Pathology
75 7 Dr. Yogendar.P Assistant Professor Pathology
76 8 Dr. Amrutha Gorva Assistant Professor Pathology
77 9 Dr. Chaitanya .K Assistant Professor  Pathology
78 10 Dr. Arpitha.V  Tutor/SR (DME) Pathology
79 11 Dr. M.U. Mythreyi   Tutor/SR (DME) Pathology
80 12 Dr. Sushrutha R PG cum Tutor (2018) Pathology
81 13 Dr. Rumana Tasneem PG cum Tutor (2018) Pathology
82 14 Dr. Suma H V PG cum Tutor (2018) Pathology
83 15 Dr. Chaithra R PG cum Tutor (2018) Pathology
84 16 Dr. DHARANI.A PG cum Tutor (2019) Pathology
85 17 Dr. APOORVA PANDIT PG cum Tutor (2019) Pathology
86 18 Dr. KARISHMA DAYANAND PG cum Tutor (2019) Pathology
87 19 Dr. DIVYA JAYARAM PG cum Tutor (2020) Pathology
88 20 Dr. AYSHATH SHUMAISA PG cum Tutor (2020) Pathology
89 21 Dr. G K BHARATH PG cum Tutor (2020) Pathology
90 22 Dr. HASEENA BANU PG cum Tutor (2020) Pathology
91 23 Dr. Jayadeep.G.L Tutor (DME) Pathology
92 24 Dr. Varsha Narayanan   Tutor (DME) Pathology
93 25 Dr. Sharvari G Rao  Tutor (DME) Pathology
94 26 Dr.  M. Nischal Tutor (DME) Pathology
95 27 Dr. M G Gayathri Tutor (DME) Pathology
96 28 Dr. Alaka M.R Tutor (DME) Pathology
97 29 Dr. J Vasundhara Tutor (DME) Pathology
98 30 Dr. S. Kavya Tutor (DME) Pathology
         
99 1 Dr. Nagabhushan.H Professor & Head Pharmacology
100 2 Dr. Shashikumar N.S Associate Professor Pharmacology
101 3 Dr. Nagarajaiah.B.H Assistant Professor Pharmacology
102 4 Dr. Chandan.N.G Assistant Professor Pharmacology
103 5 Smt. Vidhya R. Lecturer Pharmacology
104 6 Dr. Ramesh.H.S Tutor (contract) Pharmacology
105 7 Dr. Kriran M PG cum Tutor (2018) Pharmacology
106 8 Dr. Akila J PG cum Tutor (2018) Pharmacology
107 9 Dr. Deepthi Upadhya Tutor (DME) Pharmacology
108 10 Dr. Keerthana.K Tutor (DME) Pharmacology
109 11 Dr. Apoorva.K Tutor (DME) Pharmacology
         
110 1 Dr. Hemalatha.N.R Professor & Head PHYSIOLOGY
111 2 Dr. Shashikala.L Associate Professor PHYSIOLOGY
112 3 Dr. Lakshmi.T Assistant Professor PHYSIOLOGY
113 4 Dr. Mamatha S.D Assistant Professor PHYSIOLOGY
114 5 Dr. Swaroop.B.P Tutor (contract) PHYSIOLOGY
115 6 Dr. NEENU SUNIL A PG cum Tutor (2020) PHYSIOLOGY
116 7 Dr. ANJAN KUMAR J M PG cum Tutor (2020) PHYSIOLOGY
117 8 Dr. Harshitha.N Tutor (DME) PHYSIOLOGY
118 9 Dr. Shruthi Venugopalan Tutor (DME) PHYSIOLOGY
119 10 Dr. Bhanuja.B Tutor (DME) PHYSIOLOGY
         
120 1 Dr. M S Shhivvkumara Swamy Professor and HOD Dentistry
121 2 Dr. Mahesh H V Associate Professor Dentistry
122 3 Dr. Ashoka C A Assistant Professor Dentistry
123 4 Dr. Nalina.H.C Junior Resident (contract) Dentistry
         
124 1 Dr. G Shivakumar Professor and HOD Anaesthesiology
125 2 Dr. Krishna K Associate Professor Anaesthesiology
126 3 Dr. Santhosh.M.C.B Associate Professor Anaesthesiology
127 4 Dr. Kiran. A.V Associate Professor Anaesthesiology
128 5 Dr. Umesh N P Associate Professor Anaesthesiology
129 6 Dr. Somsundar R G Assistant Professor Anaesthesiology
130 7 Dr. Divakar.S.R Assistant Professor Anaesthesiology
131 8 Dr. Muralidhara K S Assistant Professor Anaesthesiology
132 9 Dr. Archana.B.N Assistant Professor Anaesthesiology
133 10 Dr. Kumara Swamy.P Senior Resident Anaesthesiology
134 11 Dr. Bhavyashree G.Y Senior Resident Anaesthesiology
135 12 Dr. Vinay Sapare Senior Resident Anaesthesiology
136 13 Dr. Shivakumara B S Senior Resident Anaesthesiology
137 14 Dr. Girish K M  Senior Resident Anaesthesiology
138 15 Dr. Nisarga.R Senior Resident  (contract) Anaesthesiology
139 16 Dr. Lavanya.S Senior Resident  (DME) Anaesthesiology
140 17 Dr. Arpitha K C PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
141 18 Dr. Anusree K M PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
142 19 Dr. Ahalya I PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
143 20 Dr. Shabnum Sabah PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
144 21 Dr. Arpitha R PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
145 22 Dr. Ankita PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
146 23 Dr. Vanasuma S R Gowda PG cum Resident (2018) Anaesthesiology
147 24 Dr. ANCY C L PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
148 25 Dr. SUBHASUNDARI PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
149 26 Dr. UPASANA TIWARI PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
150 27 Dr. SANDEEP SHINTRE PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
151 28 Dr. BRUNDA H N PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
152 29 Dr. SUCHITRA P PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
153 30 Dr. OMAR MUKTHAR P B PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
154 31 Dr. RANJITA PULIKESHI KARMADI PG cum Resident (2019) Anaesthesiology
155 32 Dr. FAZNA PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
156 33 Dr. PANKAJ DEORI PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
157 34 Dr. K HARISH PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
158 35 Dr. SHRINIVASA N PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
159 36 Dr. SHASHWATHA N GOWDA PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
160 37 Dr. YUVASHRI M PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
161 38 Dr. SOUNDARYA A PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
162 39 Dr. RIZWANA ATTAR PG cum Resident (2020) Anaesthesiology
163 40 Dr. Pragathi U  Junior Resident  (DME) Anaesthesiology
164 41 Dr. Srivatsa.S Junior Resident  (DME) Anaesthesiology
165 42 Dr. Shashank S Belagali Junior Resident  (DME) Anaesthesiology
         
166 1 Dr. Harish M R Professor and HOD Dermatology
167 2 Dr. Shashikumar B M Associate Professor Dermatology
168 3 Dr. Deepadarshan.K   Assistant Professor Dermatology
169 4 Dr. Phani H N Senior Resident Dermatology
170 5 Dr. Mukunda.P Senior Resident (HFW) Dermatology
171 6 Dr  Priyanka.K Senior Resident ( DME) Dermatology
172 7 Dr. Sriramanan Anandbabu PG cum Resident (2018) Dermatology
173 8 Dr. Jayashree K P PG cum Resident (2018) Dermatology
174 9 Dr. Bhanutej K L PG cum Resident (2018) Dermatology
175 10 Dr. Bhagya Shree S R PG cum Resident (2018) Dermatology
176 11 Dr. MEGHANA RATHOD P PG cum Resident (2019) Dermatology
177 12 Dr. PRIYANKA R CHANDRAN PG cum Resident (2019) Dermatology
178 13 Dr. HEMALATHA NAIDU M PG cum Resident (2019) Dermatology
179 14 Dr. SHWETHA B PG cum Resident (2019) Dermatology
180 15 Dr. MADHURYA P K PG cum Resident (2020) Dermatology
181 16 Dr. MEGHANA C B PG cum Resident (2020) Dermatology
182 17 Dr. VINAYKUMAR M V PG cum Resident (2020) Dermatology
183 18 Dr. HEMAVATHY B K PG cum Resident (2020) Dermatology
184 19 Dr. Shesha Shailesh basavaraju Junior Resident  (DME) Dermatology
185 20 Dr. L.B. Mourya B Gowda Junior Resident  (DME) Dermatology
186 21 Dr. Ashank Gowda.M Junior Resident  (DME) Dermatology
187        
188 1 Dr. Hanumanth Prasad. M Professor and HOD ENT
189 2 Dr. Ravi. D Associate Professor ENT
190 3 Dr. Vijay. P Assistant Professor ENT
191 4 Dr. Balaji. N. K Assistant Professor ENT
192 5 Dr. Sowmya. T. R Senior Resident ENT
193 6 Dr. Raveendra. B. Gowda Senior Resident (HFW) ENT
194 7 Dr. Salam Khan PG cum Resident (2018) ENT
195 8 Dr. Pooja.S.Patil PG cum Resident (2018) ENT
196 9 Dr. Chaitrashree. P PG cum Resident (2018) ENT
197 10 Dr. Harshitha. M.C PG cum Resident (2019) ENT
198 11 Dr. Desu Vyshanvi PG cum Resident (2019) ENT
199 12 Dr. Adarsha. K. Baby PG cum Resident (2019) ENT
200 13 Dr. Harshitha. M PG cum Resident (2019) ENT
201 14 Dr. Haseeb. M PG cum Resident (2020) ENT
202 15 Dr. Bharath. L PG cum Resident (2020) ENT
203 16 Dr. Anchal Mishra PG cum Resident (2020) ENT
204 17 Dr. Akshatha Nagaral PG cum Resident (2020) ENT
205 18 Dr. Swathi.N Junior Resident (DME) ENT
         
206 1 Dr. Shivakumar K M Professor and HOD General Medicine
207 2 Dr. Prakash.G.M Professor  General Medicine
208 3 Dr. Rekha M C Associate Professor General Medicine
209 4 Dr. Chandre Gowda Associate Professor General Medicine
210 5 Dr. Ramakrishna S Associate Professor General Medicine
211 6 Dr. Raghavendra L Associate Professor General Medicine
212 7 Dr. Lokesh N K Assistant Professor General Medicine
213 8 Dr. Manju.B Assistant Professor General Medicine
214 9 Dr. Rajashekar S Assistant Professor General Medicine
215 10 Dr. Anikethana G V Assistant Professor General Medicine
216 11 Dr. Chethan Kumar.K.L Assistant Professor General Medicine
217 12 Dr. Suresh C Assistant Professor General Medicine
218 13 Dr. Sunil G Senior Resident General Medicine
219 14 Dr. Vishweshwara K S Senior Resident General Medicine
220 15 Dr. Amar Prakash Aravind Senior Resident General Medicine
221 16 Dr. Mahesh.K  Senior Resident  (contract) General Medicine
222 17 Dr. Sini Rajan Senior Resident  (DME) General Medicine
223 18 Dr. Vaishnavi B Kakkilaya Senior Resident  (DME) General Medicine
224 19 Dr. Ranjitha Raj   Senior Resident  (contract) General Medicine
225 20 Dr. Divakar Gowda C P PG cum Resident (2018) General Medicine
226 21 Dr. Anagha Unnikrishnan PG cum Resident (2018) General Medicine
227 22 Dr. Kavyashree S M PG cum Resident (2018) General Medicine
228 23 Dr. Geo Bastian Kottoor PG cum Resident (2018) General Medicine
229 24 Dr. Suhara C T PG cum Resident (2018) General Medicine
230 25 Dr. Surya K S PG cum Resident (2018) General Medicine
231 26 Dr. Syeda Ayesha Farheen  PG cum Resident (2018) General Medicine
232 27 Dr. Meghana V Goud PG cum Resident (2018) General Medicine
233 28 Dr. Gnaneshwari S J PG cum Resident (2018) General Medicine
234 29 Dr. Sarfaraz Jamal PG cum Resident (2018) General Medicine
235 30 Dr. BRUNDA K PG cum Resident (2019) General Medicine
236 31 Dr. NAVYA D PG cum Resident (2019) General Medicine
237 32 Dr. NEERAJA MOHAN PG cum Resident (2019) General Medicine
238 33 Dr. GEETHU KRISHNA P PG cum Resident (2019) General Medicine
239 34 Dr. SANGEETHA G B PG cum Resident (2019) General Medicine
240 35 Dr. PARIKSHITH J PG cum Resident (2019) General Medicine
241 36 Dr. SHIVALINGA Y PG cum Resident (2019) General Medicine
242 37 Dr. ANUSREE C V PG cum Resident (2019) General Medicine
243 38 Dr. MITHUN R PG cum Resident (2019) General Medicine
244 39 Dr. HARSHAVARDHAN C PG cum Resident (2019) General Medicine
245 40 Dr. ASHWINI PG cum Resident (2019) General Medicine
246 41 Dr. ARUNDHATI R CHITNIS PG cum Resident (2020) General Medicine
247 42 Dr. MALLIKARJUNARAO DARAVATH PG cum Resident (2020) General Medicine
248 43 Dr. TEJAS R PG cum Resident (2020) General Medicine
249 44 Dr. ASWATHY.T.K PG cum Resident (2020) General Medicine
250 45 Dr. MOHIT A KALYANKAR PG cum Resident (2020) General Medicine
251 46 Dr. PRUTHVI A R PG cum Resident (2020) General Medicine
252 47 Dr. PAVAN KUMAR M H PG cum Resident (2020) General Medicine
253 48 Dr. ARUNKUMAR P PG cum Resident (2020) General Medicine
254 49 Dr. HARSHITHA N PG cum Resident (2020) General Medicine
255 50 Dr. VAISHAK K M PG cum Resident (2020) General Medicine
256 51 Dr. SUMA RATHOD PG cum Resident (2020) General Medicine
257 52 Dr. Vidula.S Junior Resident  (DME) General Medicine
258 53 Dr. Manoranjan D N Junior Resident  (DME) General Medicine
259 54 Dr. Maneesh Warrier Junior Resident  (DME) General Medicine
260 55 Dr. Monika Vidyasagar.D Junior Resident  (DME) General Medicine
261 56 Dr. Nikhitha Sawanth V Junior Resident  (DME) General Medicine
262 57 Dr. Suhail B Junior Resident  (DME) General Medicine
263 58 Dr. Arpitha.V Junior Resident  (DME) General Medicine
264 59 Dr. Varshitha  S Junior Resident  (DME) General Medicine
265 60 Dr. Indushree P Junior Resident  (DME) General Medicine
266 61 Dr. Mithun G S    Junior Resident  (DME) General Medicine
267 62 Dr. Raghavendra D S Junior Resident  (DME) General Medicine
268 63 Dr. Bharath Junior Resident  (DME) General Medicine
         
269 1 Dr. Savitha H C Associate Professor Obstetrics and Gynaecology
270 2 Dr. Kavyashree.G Associate Professor Obstetrics and Gynaecology
271 3 Dr. Manohar R Associate Professor Obstetrics and Gynaecology
272 4 Dr. Sanjay Kumar C Assistant Professor Obstetrics and Gynaecology
273 5 Dr. Shilpa.M.N Assistant Professor Obstetrics and Gynaecology
274 6 Dr. Deepthi.H.R Assistant Professor Obstetrics and Gynaecology
275 7 Dr. Uma.C.K Senior Resident (HFW) Obstetrics and Gynaecology
276 8 Dr. Jyothi Jayaram Senior Resident (HFW) Obstetrics and Gynaecology
277 9 Dr. Sandhyashree.P.K Senior Resident  (contract) Obstetrics and Gynaecology
278 10 Dr. Dishashree Senior Resident  (contract) Obstetrics and Gynaecology
279 11 Dr. Qurrat Ul Ain Senior Resident  (DME) Obstetrics and Gynaecology
280 12 Dr. NIVEDITHA R PG cum Resident (2020) Obstetrics and Gynaecology
281 13 Dr. POOJA R PG cum Resident (2020) Obstetrics and Gynaecology
282 14 Dr. MANASA K A PG cum Resident (2020) Obstetrics and Gynaecology
         
283 1 Dr. Narasimhaswamy.P Professor and HOD General Surgery
284 2 Dr. Gopala Krishna K H Associate Professor General Surgery
285 3 Dr. Murali Mohan Associate Professor General Surgery
286 4 Dr. Lingaraju.L Associate Professor  (MCH in service) General Surgery
287 5 Dr. Chaithra .S Associate Professor General Surgery
288 6 Dr. J T Swaroop Assistant Professor General Surgery
289 7 Dr. Rajashekar K A Assistant Professor General Surgery
290 8 Dr. Sudarshan N Assistant Professor General Surgery
291 9 Dr. Venkatesh N  Assistant Professor (HFW) General Surgery
292 10 Dr. Karthik B Assistant Professor General Surgery
293 11 Dr. Shiva Kumar Senior Resident General Surgery
294 12 Dr. Dharshan Kumar.D.B Senior Resident General Surgery
295 13 Dr. Anitha Rani.N.A Senior Resident (HFW) General Surgery
296 14 Dr. Dhanush. CML Senior Resident  (contract) General Surgery
297 15 Dr. Sriniketan Nayak Senior Resident  (contract) General Surgery
298 16 Dr. Avinash. T.R Senior Resident  (DME) General Surgery
299 17 Dr. Sriranjini.K.S Senior Resident  (DME) General Surgery
300 18 Dr. Ramya.M.V Senior Resident  (DME)   General Surgery
301 19 Dr. Shilpashree.C.S Senior Resident   (DME) General Surgery
302 20 Dr. Pravalika Senior Resident  (DME)  General Surgery
303 21 Dr. SHIVAKUMARA D M PG cum Resident (2020) General Surgery
304 22 Dr. VINAY R PG cum Resident (2020) General Surgery
305 23 Dr. SHARATH S PG cum Resident (2020) General Surgery
306 24 Dr. ADITHI S RAO PG cum Resident (2020) General Surgery
307 25 Dr. Syed Ibrahim Junior Resident   (contract) General Surgery
308 26 Dr. Vivek Hariharan.S Junior Resident  (DME) General Surgery
309 27 Dr. R Vaishnavi Junior Resident  (DME) General Surgery
310 28 Dr. Nandan Prasad Junior Resident  (DME) General Surgery
311 29 Dr. Abhiram M Gogi Junior Resident  (DME) General Surgery
312 30 Dr. Pranitha C Junior Resident  (DME) General Surgery
313 31 Dr. Naveen R Junior Resident  (DME) General Surgery
314 32 Dr. M D Mustafa Junior Resident  (DME) General Surgery
315 33 Dr. Hema M Junior Resident  (DME) General Surgery
316 34 Dr. Shloka. S.R Junior Resident  (DME) General Surgery
317 35 Dr. Anand K M Junior Resident  (DME) General Surgery
         
318 1 Dr. Srinivas S Professor and HOD (contract) Ophthalmology
319 2 Dr. Pradeep.A.V Associate Professor Ophthalmology
320 3 Dr. Praveen.V Assistant Professor   Ophthalmology
321 4 Dr. Poornima Raj.B Senior Resident Ophthalmology
322 5 Dr. Shankarananda M  Senior Resident  Ophthalmology
323 6 Dr. Aarathi.R Senior Resident (DME) Ophthalmology
324 7 Dr. Anushree N S PG cum Resident (2018) Ophthalmology
325 8 Dr. Anwatha Shetty PG cum Resident (2018) Ophthalmology
326 9 Dr. Kavitha B PG cum Resident (2018) Ophthalmology
327 10 Dr. Malavika Rai K PG cum Resident (2018) Ophthalmology
328 11 Dr. SANTOSH POLICEPATIL PG cum Resident (2019) Ophthalmology
329 12 Dr. ANJU PAVITHRAN PG cum Resident (2019) Ophthalmology
330 13 Dr. ANUPRIYA R PG cum Resident (2019) Ophthalmology
331 14 Dr. NARGIS MALDAR PG cum Resident (2019) Ophthalmology
332 15 Dr. PREETHI G P PG cum Resident (2020) Ophthalmology
333 16 Dr. RAKSHA KINI PG cum Resident (2020) Ophthalmology
334 17 Dr. VARSHA SHASHIDHAR BHAIRANATTI PG cum Resident (2020) Ophthalmology
335 18 Dr. PARVATHI ANIL PG cum Resident (2020) Ophthalmology
336 19 Dr. Ullash K J Junior Resident  (DME) Ophthalmology
337 20 Dr. Sahana S Desai Junior Resident  (DME) Ophthalmology
338 21 Dr. Faheem Basha.S Junior Resident  (DME) Ophthalmology
         
339 1 Dr. Ranganathan T Associate Professor RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
340 2 Dr. Divyashree.S.J Senior Resident RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
341 3 Dr. Harshitha K.R (DME) Senior Resident RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
342 4 Sri.  Arun .R Physisist RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
343 5 Dr. Harshitha .K.R Senior Resident (DME) RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
344 6 Dr. Divyashree.S.J Senior Resident (DME) RADIOTHERAPY (Cancer Unit)
         
345 1 Dr. Manjappa. C N Professor and HOD Orthopedics
346 2 Dr. Mahendra Kumar K.L Associate Professor Orthopedics
347 3 Dr. Amardeep.G Associate Professor  Orthopedics
348 4 Dr. Shivaprakash.S.S Associate  Professor Orthopedics
349 5 Dr. Prashanth. G Assistant Professor Orthopedics
350 6 Dr. Ravikumar.H.S Assistant Professor Orthopedics
351 7 Dr. Shivakumar N H Assistant Professor Orthopedics
352 8 Dr. Anudeep  Nayak Senior Resident    Orthopedics
353 9 Dr. Darshan B.S Senior Resident  (contract) Orthopedics
354 10 Dr. Veeresh.N Senior Resident (contract) Orthopedics
355 11 Dr. Avinash G C PG cum Resident (2018) Orthopedics
356 12 Dr. Bharath M PG cum Resident (2018) Orthopedics
357 13 Dr. NAVEEN B S PG cum Resident (2019) Orthopedics
358 14 Dr. DUSHYANTHA M C PG cum Resident (2019) Orthopedics
359 15 Dr. NAGARJUN N PG cum Resident (2019) Orthopedics
360 16 Dr. SANDESH F AKKI PG cum Resident (2020) Orthopedics
361 17 Dr. AKSHAY R HALKUDE PG cum Resident (2020) Orthopedics
362 18 Dr. NANDAKISHORE PG cum Resident (2020) Orthopedics
363 19 Dr. Advaith Nair Junior Resident  (DME) Orthopedics
364 20 Dr. Gowri L Y Junior Resident  (DME) Orthopedics
365 21 Dr. Rakshith.M Junior Resident  (DME) Orthopedics
366 22 Dr.  Greeshma Junior Resident  (DME) Orthopedics
         
367 1 Dr. Thammanna P S Professor and HOD Paediatrics
368 2 Dr. Keerthi B J Associate Professor Paediatrics
369 3 Dr. Shridhar P V Associate Professor Paediatrics
370 4 Dr. Usha.D Associate Professor Paediatrics
371 5 Dr. Naveen Kumar.P  Assistant Professor Paediatrics
372 6 Dr. Sandeep M Assistant Professor Paediatrics
373 7 Dr. Manjula.M.R Assistant Professor Paediatrics
374 8 Dr. Vinay.B.S Assistant Professor Paediatrics
375 9 Dr. Geetha.M.N Senior Resident (HFW) Paediatrics
376 10 Dr. Venugopal.S Senior Resident (DME) Paediatrics
377 11 Dr. Pallavi D PG cum Resident (2018) Paediatrics
378 12 Dr. Thejaswini K C (in-service) PG cum Resident (2018) Paediatrics
379 13 Dr. ISHRATH FATHIMA T M PG cum Resident (2019) Paediatrics
380 14 Dr.  PRAVEEN KUMAR C PG cum Resident (2019) Paediatrics
381 15 Dr. NISCHAL P PG cum Resident (2020) Paediatrics
382 16 Dr. VARSHA PG cum Resident (2020) Paediatrics
383 17 Dr. Anitha.G Junior Resident (contract) Paediatrics
384 18 Dr. G. Sai Abilash Junior Resident (DME) Paediatrics
385 19 Dr. Raghavendra.V Junior Resident (DME) Paediatrics
386 20 Dr. Himanshu Kaul Junior Resident (DME) Paediatrics
         
387 1 Dr. Bhagyavathi H D Professor and HOD Psychiatry
388 2 Dr. Ashok Kumar.K.S  Assistant Professor Psychiatry
389 3 Dr. Kumar  K S  Senior Resident  (HFW) Psychiatry
390 4 Dr. Praveen Senior Resident  (contract) Psychiatry
391 5 Dr. Tejaswini Pruthiviraj H.K Senior Resident  (contract) Psychiatry
392 6 Ms. Sowmya. H.R Clinical Psychologist Psychiatry
393 7 Dr. Shruthi.S.B Junior Resident (DME) Psychiatry
394 8 Dr. Bhaskar.K.L Junior Resident (DME) Psychiatry
         
395 1 Dr. Rajesh .R Professor and HOD Radiology
396 2 Dr. Geetha M. J Associate Professor  Radiology
397 3 Dr. Ravindra.B.N Assistant Professor  (HFW) Radiology
398 4 Dr. Devika. C Assistant Professor   (HFW) Radiology
399 5 Dr. Nitesh B N Senior Resident   (Contract) Radiology
400 6 Dr. Nitesh B.K. Senior Resident   (Contract) Radiology
401 7 Dr. Pavan Kumar. K. Senior Resident   (Contract) Radiology
402 8 Dr. Sushma. H Senior Resident (DME) Radiology
403 9 Dr. Prathiba.P.S Senior Resident (DME) Radiology
         
404 1 Dr. Mohan kumar C.K Associate Professor TB & Chest
405 2 Dr. Ramya.M.R Junior Resident (contract) TB & Chest
406 3 Dr. M. R. Sowbarniga Junior Resident  (DME) TB & Chest
407 4 Dr. M Shanmugha Priyan Junior Resident  (DME) TB & Chest
         
408 1 Dr. Swamy S J Casualty Medical Officer Casualty and Emergency
409 2 Dr. Habeeb Jan Casualty Medical Officer Casualty and Emergency
410 3 Dr. Yogendra kumar S  Casualty Medical Officer Casualty and Emergency
411 4 Dr. Pushparani. R Casualty Medical Officer Casualty and Emergency
412 5 Dr. Harish S Casualty Medical Officer   Casualty and Emergency
413 6 Dr. Yamunaraj.S.D Casualty Medical Officer  Casualty and Emergency
414 7 Dr. Sumalatha.B.C Casualty Medical Officer  Casualty and Emergency
415 8 Dr. Kiran Kumar.N.S Casualty Medical Officer  Casualty and Emergency
416 9 Dr. Vasanth Kumar.N Casualty Medical Officer  Casualty and Emergency
         
417 1 Dr. Bindiya J Lady Medical Officer LMO 
418 2 Dr. Ashwini Lady Medical Officer LMO

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-11-2021 07:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080